Pri kúpe
4 kusov
minipizze,
zvýhodnená
cena!
Táto akcia
platí pre predajňu
v Liptovskom Mikuláši