Firma Mini Pizza vznikla v prvej polovici roku 2001 otvorením prvej prevádzky rýchleho občerstvenia s produktom trojuholníkovej pizze na pešej zóne v Martine. Z dôvodu veľkého úspechu na trhu sa postupne rozšírila aj do iných miest na Slovensku.

S odstupom času som zistil, že vytvorenie zisku nie je jediným cieľom firmy. Zisk nie je tým správnym zámerom, ale je tým, čo robí všetky správne zámery a ciele možnými. Výška zisku má byť spravodlivá a pri jeho dosahovaní nesmieme pošliapať hodnoty, ktoré sú obsiahnuté v tejto ideológii. Zisk je len pohonnou hmotou k dosiahnutiu vyšších cieľov, ako napríklad ľudia, sebarealizácia, byť prínosom pre spoločnosť a podporovanie rozvoja firmy za účelom dosiahnutia jej maximálnej stability, čo nám zvýši istotu bytia.

Do firmy stále vstupujú noví zamestnanci a partneri, ktorí sú schopní kolektívne dosiahnuť niečo, čo individuálne dosiahnuť nemôžu.

Nepretržite by sme mali poctivo pracovať na zdokonaľovaní služieb, produktov, prevádzok a systému efektívneho fungovania tak, aby zákazníci a partneri boli maximálne spokojní. Ľudia sú číslo 1 – dobre s nimi zaobchádzajme, veľa od nich vyžadujme a zvyšok sa dostaví sám.

Zastávame princíp rešpektovania a podporovania schopností jednotlivca. Pristupujeme k zamestnancom ako ku partnerom. V rámci možností im vytvárať dobré podmienky na prácu a spravodlivo ich za ňu odmeňujeme. Kľúč odmeňovania by mal byť vytvorený tak, aby zamestnancov za nadštandardné výkony, kvalitu práce a prístup k firme finančne odmeňoval a zároveň za nedostatočné sankcioval. Stále by sme mali produkovať výrobky a služby vysokej kvality.

Tolerujeme poctivé chyby, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou napredovania. Je potrebné dlhodobejšie sa neuspokojovať s momentálnym stavom. Systematicky a disciplinovane pracovať na osobnom a profesionálnom napredovaní, čo nám zabezpečí šťastnejší život a kvalitnejšiu firmu.

Všetky rozhodnutia a činnosti ktoré zamestnanci učinia by mali byť v súlade so správnymi postupmi a nemali by sa pri nich pošliapať etické pravidlá a morálne hodnoty.

Udržovať čím lepšie meno firmy. Pri riadení a rozvíjaní sa snažiť zachovať jadro a pritom stimulovať rozvoj. Snažiť sa o trvalé zosúladenie všetkého, čo má súvis s firmou. Nesmie sa dlhodobejšie narušiť rovnováha. Vo firme by mala byť čím väčšia slobodná komunikácia.